Hoe inter­es­sant de geschiede­nis van Scha­gen is bewi­jst deze site. Maak ken­nis met het rijke, veelk­leurige verleden van onze stad. Kort en bondig. In tekst, beeld, geluid en met links naar andere sites. Inter­ac­tief en dynamisch als Wikipedia. Daarom reserveren wij graag ruimte voor jouw bij­drage, zodat onze site uit­groeit tot een trots mon­u­ment van de geschiede­nis van Scha­gen. Meer info onder de knop Contact/​Bijdrage.