Afdrukken

Artikel

In de loop van de tijd is er hier en daar (niet overal trouwens) ver­war­ring ontstaan over Jan van Scha­gen. De ver­war­ring betrof de leeftijd van Jan van Scha­gen. Dat zat hem in het gegeven dat vader en zoon wer­den opgevat als één persoon.

Jan Willemsz (dat voorkomt ver­war­ring met Jan Jansz) werd geboren in Den Haag in ± 1436 (tussen 1433 en 1439) als tweede zoon van Willem van Bei­jeren, bas­taard van Hol­land, eerste heer van Scha­gen en Johanna van Hoden­pijl. Hij werd ver­noemd naar zijn groot­vader van moed­er­skant, zoals zijn oud­ere broer Albert of Albrecht werd ver­noemd naar de goot­vader van vader­skant, Albrecht van Bei­jeren, graaf van Holland.

Jan Willemsz trouwde rond 1480 met Aaf/​Eva van Berken­rode, dochter van Jan van Berken­rode uit Heemstede/​Haarlem. Zij kre­gen vier kinderen, Jan, Gerrit/​Gerard, Willem en een dochter van wie de naam niet bek­end is. Hij was vol­gens alle berichten eerst getrouwd geweest met Anna de Vrieze uit Oos­t­ende in Zeeland.

Jan Willemsz van Bei­jeren van Scha­gen werd tot rid­der ges­la­gen in de slag bij Montl­héry in 1465

Jan werd als ver­vanger heer van Burghorn in 1475, het jaar waarin zijn broer Willem, heer van Burghorn, op bevel van Karel de Stoute aan het hoofd van een con­tin­gent Haar­lem­mers naar Neuss vlak­bij Keulen trok, omdat Karel daar ver­sterkin­gen nodig had om de belegering van die stad kracht bij te zetten. Willem keerde uitein­delijk niet terug als heer van Burghorn en Jan werd 1481 defin­i­tief beleend met deze heer­lijkheid. Hij woonde in Haar­lem en bek­leedde daar func­ties als schout en schepen.

In 1511 droeg hij de Burghorn over aan zijn zoon Ger­rit of Ger­ard, die tevens baljuw van Texel was. Ger­ard stierf in 1518. In dat jaar werd Jan Jansz, de oud­ste zoon van Jan Willemsz heer van Burghorn.

Jan Willem­szoon stierf ver­moedelijk in of vlak voor 1518. Hij was toen ruim 80 jaar oud.

Jan Jan­szoon was de oud­ste van de vier kinderen van Jan Willemsz en Aaf van Berken­rode. Hij werd geboren in ± 1482, ver­moedelijk in Haar­lem, in het huis dat later bek­end werd of toen al bek­end was als het Huis van Scha­gen in Kon­ingstraat. Jan heeft in Haar­lem vele func­ties bek­leed, o.a. als schout maar vooral als burge­meester. Hij trouwde in ongeveer 1510 met Catha­rina van Schen­gen, dochter van Lodewijk van Schen­gen en Johanna van Reimerswaal.

Jan heeft uitein­delijk de heer­lijkheid Scha­gen geërfd nadat Joz­ina van Scha­gen, de dochter van zijn oud­ste broer, lang geaarzeld had of hij wel de juiste keuze was. Zij besloot per tes­ta­ment uit 1541 Jan te benoe­men tot haar leen­vol­ger in Scha­gen. Op 23 augus­tus 1542, Barth­elomeus­dag, stierf Jan Jansz van Bei­jeren van Scha­gen, waar­door de heer­lijkheid Scha­gen overg­ing naar zijn oud­ste zoon Willem.

Joz­ina maakte dat nog mee, want zij stierf een klein jaar later, op 15 juni 1543.

Lees het uit­ge­breide artikel onder Bronnen

Reac­ties