Artikel

Anthonie van Noordt is in 1617 geboren in Scha­gen aan het Noord, eve­nals zijn tweel­ing­broer Johan (Jan) en zijn jon­gere broer Jacob (1624).

Zijn vader was schoolmeester en organ­ist. Het gezin ver­huisde in 1630 naar Ams­ter­dam waar Anthonie zich bek­waamde als organ­ist en componist.

Hij kreeg zijn oplei­d­ing bij Jan Pieter­szoon Sweel­inck en was organ­ist in ver­schil­lende kerken in Amsterdam.

Helaas is van zijn werk weinig bewaard gebleven.

Anthonie over­leed in Ams­ter­dam op 23 maart 1675.

Ook zijn broer Jacob was organ­ist, com­pon­ist en tevens beiaardier. Z

ijn broer Jan was een beroemd his­to­rie– en portretschilder.

Klik op Bron­nen voor meer informatie.

illustratie van noordt

Reac­ties