Afdrukken

Artikel


Jan van Noordt

Jan van Noordt werd in 1624 geboren in Scha­gen aan het Noord. De fam­i­lie van Noordt kende veel bek­ende kunstenaars.

- Vader, Sybrand van Noordt senior (ca. 15901654), was schoolmeester, beiaardier en organ­ist. Vanaf 1630 woonde het gezin in Ams­ter­dam. Hij werd in 1642 aangesteld als beiaardier van de Zuiderkerk.

- Ook zijn broers Anthoni (16171675) en Jacob (16201680) wer­den organ­ist en com­pon­ist.
- Broer Lucas werd predikant.
- De zoon van Jacob, Sijbrand junior (afbeeld­ing hieron­der), werd com­pon­ist en organ­ist van de Grote Kerk in Haarlem.

sijbrand van noordt. jr

Jan van Noordt kreeg rond 1642 zijn oplei­d­ing bij Jacob Adri­aensz. Backer. Jan woonde toen in de Slijkstraat.

Na de dood van Backer schilderde hij meer in de stijl van Govert Flinck en Pieter Last­man. Hij ontwikkelde zich tot een flam­boy­ant his­to­rie– en portretschilder.
Hij koos zijn onder­w­er­pen uit klassieke thema’s: Bij­belse en mythol­o­gis­che tafer­e­len en ook scènes uit geliefde toneel­stukken van die tijd.
Aan­vanke­lijk schilderde van Noordt voor de vrije markt. Toen zijn werk steeds meer in de smaak ging vallen kwa­men daar ok portret­ten bij.
De Ams­ter­damse regen­ten­fam­i­lies bezorgden hem veel opdrachten.
Afbeeld­ing hieron­der: zelfportret

Jan van Noordt

In 1674 woonde of werkte hij op de Bloem­gracht. Op 2 mei 1675 vertrok hij plot­sel­ing uit een ate­lier op de Egelantiersgracht.

Tussen 1664 en 1667 had hij een leer­ling, Johannes Voorhout.


Van Noord is nooit getrouwd, maar had blijk­baar een goede ver­stand­houd­ing met de dochter van Samuel Coster. Samuel Coster was in die tijd een bek­end geneesheer en toneelschri­jver.
Hij schreef in de stijl van Ger­brand Bredero. Hij was oprichter van de Neder Dui­jtse Academie.

Jan van Noordt over­leed in Ams­ter­dam in 1676.

Afbeeld­ing: Jon­gen met valk door Jan van Noordt

jan van noordt

Klik op Bron­nen voor meer informatie.

Bron­nen

Jan van Noordt (Wikiwand/​Wikipedia)
Schilder­i­jen van Van Noordt

Sothe­bys

Jan van Noordt (red​.nl)

Reac­ties