Afdrukken

ArtikelDiederik Thomas van Beieren van Scha­gen, elfde heer (16991706)
Diederik, zoon van Floris Carel, sneu­velde in 1706 in de slag bij Ramelies.

Maria Isabella van Beieren van Scha­gen, twaalfde vrouwe (17061733), portret hieron­der
Diederiks dochter, Maria Isabella, trouwde in 1707 met Fran­cis­cus Paulus Emil­ius, graaf van Oul­tremont. Vanaf die tijd bleef de Heer­lijkheid in het ges­lacht d’Oultremont
Marie Isabelle de Bavière de Schagen comtesse dOultremont de Warfusée

Flo­rent Henri Emile d’Oultremont (tak War­fusé), der­tiende heer (17331762), portret hieronder
Florent Henri Emile comte dOultremont de Warfusée

Louis Adrien Emile d’Oultremont (tak War­fusé), veer­tiende heer (17621782)


Flo­rent Nico­las François Dieudonné d’Oultremont (tak War­fusé), vijf­tiende heer (17821791)

Reac­ties