Afdrukken

Artikel

pdfCor­nelis Bok (17771836): een opmerke­lijke West-​Friese kun­stschilder en romanschrijver

Auteurs van het boek zijn:

Uit­gever is:

De uit­gave van het boek, op voors­tel van de His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o., is mogelijk gemaakt door de Sticht­ing Meester­lijk Schagen.

De dig­i­tale ver­sie van het boek is wel­wil­lend beschik­baar gesteld door de uitgever.

Bron­nen

Reac­ties