Afdrukken

Artikel

pdfCor­nelis Bok (17771836): een opmerke­lijke West-​Friese kun­stschilder en romanschrijver

Auteurs van het boek zijn:

  • Cees Bakker, con­ser­va­tor West­fries Museum en puli­cist, Hoorn
  • John R. Broz­ius, kun­sthis­tori­cus, Schagen
  • Ruud van de Pol, oud-​instrumentatie en informatica-​medewerker, pub­li­cist, Schagen
  • Jan Plekker, oud-​leraar Ned­er­lands en pub­li­cist, Medemblik

Uit­gever is:

  • Uit­gev­erij Peter Sas­burg, Midwoud

De uit­gave van het boek, op voors­tel van de His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o., is mogelijk gemaakt door de Sticht­ing Meester­lijk Schagen.

De dig­i­tale ver­sie van het boek is wel­wil­lend beschik­baar gesteld door de uitgever.

Bron­nen

Reac­ties