Artikel

Lau­rens Praalder (Scha­gen 6 sep­tem­ber 1711-​Utrecht 11 april 1793), ook wel geschreven als Lauwrens, Lauw­erens Praalder of Praelder, was een wiskundige en daar­naast ook bouwmeester, car­tograaf en leer­meester in de navigatie.


In de Ned­er­lan­den beho­orde hij bij de eerste aan­hang­ers van de „Ver­licht­ing”. „De Ver­licht­ing” is een stro­ming die eind 16e eeuw in Frankrijk en Enge­land begon en die zich in de 17e eeuw in de „Lage Lan­den„‚ ver­brei­dde. De „Ver­licht­ing” stelde zich tot doel om via weten­schap­pelijk onder­zoek ken­nis te vergaren.


Lau­rens was samen met Johannes van Haeften rond 1770 oprichter van het PUG, het Provin­ci­aal Utrechtse Genootschap van Kon­sten en Weten­schap­pen. Een insti­tuut dat nu nog steeds actief is.

In diezelfde tijd ontstonden:

- Hol­land­sche Maatschap­pij der Weten­schap­pen, Haar­lem 1752, thans met het predikaat Koninklijk.

- Maatschap­pij der Ned­er­land­sche let­terkunde, Lei­den 1766

- Teylers Genootschap, Haar­lem 1778

- Maatschap­pij tot Nut van het Alge­meen, Edam 1785

Ook deze insti­tuten zijn nog steeds actief.

Klik op Bron­nen voor meer info.

laurens praalder lr

Bron­nen

BRON­NEN:

  1. Lau­rens Praalder (Wikipedia)

Reac­ties