Artikel

Onder de tab Bron­nen het resul­taat van het voor­lop­ige onder­zoek naar de fam. Meyer uit Burgerbrug.

Deze artike­len zijn beschik­baar gesteld door de His­torische Verenig­ing De Zijpe.

Meyer J.BMeyer J.G

Reac­ties