Afdrukken

Artikel

Onder­staande artike­len zijn beschik­baar gesteld door de His­torische Verenig­ing De Zijpe en staan ook als PDF in Bron­nen

1 Een 19de eeuwse Duitse grootindustrieel uit Burgerbrug

2 Een 19de eeuwse Duitse grootindustrieel uit Burgerbrug

3 Een 19de eeuwse Duitse grootindustrieel uit Burgerbrug

4 Een 19de eeuwse Duitse grootindustrieel uit Burgerbrug

5 Een 19de eeuwse Duitse grootindustrieel uit Burgerbrug

6 Een 19de eeuwse Duitse grootindustrieel uit Burgerbrug

Het Meyerhaus Berge 2

Het Meyerhaus Berge 3

 Meyers zorgen postuum voor museum

Meyer J.BMeyer J.G

Reac­ties