Afdrukken

Artikel

Aan­vulling op het artikel „Het huis met den Rooden Schotel”

In het huis met den Rooden Scho­tel woonde 50 jaar de joodse fam­i­lie van Thijn.
Omstreeks mei 1874 ver­huis­den Jacob Levy van Thijn en zijn echtgenote, Klara Mok, vanuit Koog aan de Zaan met hun gezin naar Scha­gen.
Het echt­paar begon een winkel aan de Nieuwe Laagz­i­jde in het Huis met den Rooden Scho­tel.
Na het over­li­j­den van Jacob. op 19 sep­tem­ber 1906, zette zoon Michiel de winkel voort.
In 1924 werd de winkel verkocht aan de fam­i­lie Zee­man.

Michiel trouwde op 6 mei 1920 met Karolina (Lina) Maas, geboren te Eiber­gen op 28 okto­ber 1872.
Lina woonde en werkte toen in Ams­ter­dam als dien­st­bode. Michiel was nog steeds winke­lier in Schagen.

verlovingsadvertentie

In de web­site van het Joods Oor­logsmon­u­ment lezen we:
Michiel van Thijn ves­tigde zich op 13-​09-​1938 in Nijmegen, komende vanuit Arn­hem. Hij woonde op het­zelfde adres als het echt­paar Sem­mie en Jetta Wolff-​Cohen.
Michiel was nog het enige lev­ende kind van Jacob Levij van Thijn en van Klara Mok, gehuwd in 1864. Zij kre­gen zes kinderen, die echter allen — behalve Michiel– vroeg stierven.

Lina werd op een onbek­ende datum opgenomen in het Cen­traal Israëli­tisch Krankzin­ni­genges­ticht „Het Apel­doornse Bos”, waar zij over­leed op 20.9.1940.
Het Joods mon­u­ment ver­meldt haar als oor­logss­lachtof­fer. De won­ing in de Hout­straat te Nijmegen werd op 06-​02-​1943 ontruimd.

overlijden Karolina Maas

Hoe Michiel heeft gedaan na de verkoop van de winkel tot het uit­breken van WO II is niet uit de archieven te achter­halen. Omdat Michiel joods was lag het voor de hand de Arolsen archieven te raad­ple­gen. Deze archieven bevat­ten al het nog achter­haalde archief­ma­te­ri­aal uit de verni­etig­ingskam­pen van de Nazi’s. De naam Michiel van Thijn komt daarin niet voor.
Wel vond ik een spe­ciale akte van over­li­j­den die op 4 decem­ber 1950 werd opge­maakt door de ambte­naar van de burg­er­lijke stand te Eiber­gen. Daarin werd, op last van de min­is­ter van Justi­tie, het over­li­j­den van Michiel bepaald op 8 okto­ber 1942 in Auschwitz.

Overlijdensakte

Ger­aad­pleegd:
Arolsen Archieven
Region­aal Archief Alk­maar
Noord-​Hollands Archief
Wie was Wie

Peter Hoogerdijk

Naar het artikel Het huis met den Rooden Scho­tel
Klik op het icoontje

pdf

Bron­nen

Reac­ties