Afdrukken

Artikel

Dirk Leguit is geboren op 9 jan­u­ari 1865 in Oudendijk. Zijn oud­ers zijn Pieter Leguit en Neeltje Kruijthoff.

Dirk opende op 1 sep­tem­ber 1891 de bakkerij aan de Hoep in Scha­gen. Hij leerde het bakkersvak in 1888 in Mid­delie. Daarna werkte en woonde hij bij zijn oom Jan Poppes in Oosthuizen.

De bakkerij aan de Hoep werd hele­maal gebouwd van sloop­ma­te­ri­aal. Dirks schoonva­der, Jacob de Boer, was namelijk sloper. Het gebouw werd zo groot gebouwd omdat het mate­ri­aal niets kostte. De gedachte van Jacob was „Het wordt toch niets met de bakkerij van dat stel, als ik een groot pand bouw dan kan ik het altijd nog in drie gedeeltes ver­huren”. Gelukkig liep het toch goed af met „dat stel”.
Dirk en Neeltje ver­loren hun twee oud­ste zonen in de tweede werel­door­log. Dirk was hier­door vast­ber­aden om niet eerder te over­li­j­den dan dat de Duit­sers had­den ver­loren. Hij over­leed op 18 mei 1945, twee weken na de capit­u­latie. Hij was toen 80 jaar oud.
Dirk was rond 1920 raad­slid en wethouder van de gemeente Scha­gen. Ook was Dirk pen­ning­meester van de afdel­ing Noord-​Holland van de bakkersbond.

De bakkerij is na de oor­log verkocht aan de fam­i­lie De Betue.

De gegevens en het foto­ma­te­ri­aal voor artikel zijn ontleend aan:

http://​leguijt​.info/​W​e​b​s​i​t​e​/​L​e​g​u​i​t​/​p​a​r​e​n​t​e​e​l​.​h​t​m

image001

Bron­nen

Reac­ties