Afdrukken

Artikel

Leden van de fam­i­lie Sch­ene voor het jaar 1900

Sch­ene, Anna Wil­helmina (geb. te Scha­gen 27 jul 1900)
Sch­ene, Arie (geb. te Scha­gen ± 1888)
Sch­ene, Bern­hard Hein­rich Georg (geb. te Scha­gen 19 mei 1882)
Sch­ene, Catha­rina (geb. te Scha­gen ± 1889)
Sch­ene, Friedrich Bern­hard Hein­rich (geb. te Anten (Pruisen) 12 sep 1855)
Sch­ene, Hein­rich Bern­hard (geb. te Scha­gen 14 jul 1880)
Sch­ene, Helena Marie (geb. te Scha­gen 6 jul 1875)
Sch­ene, Her­man Bern­hard Hein­rich (ovl. te Berge 16 jan 1876)
Sch­ene, Johan Bernard (geb. ± 1840 — ovl. na 1888)
Sch­ene, Johann Her­mann (geb. te Scha­gen 10 jun 1877)
Sch­ene, Marie Car­o­line Catharine (geb. te Scha­gen ± 1893)
Sch­ene, Wil­hel­mus Hein­rich (geb. te Berge 6 okt 1852)

Afbeelding1

Schene J

Dit is Johann Bernard (Wil­helm) Sch­ene, geboren ± 1840, te Berge-​Anten (Duit­s­land), overleden te Scha­gen in 1896.

Hij ves­tigde zich in 1873 als man­u­fac­turier en winke­lier aan de Laagz­i­jde in Schagen.

Hij trouwde met Anne Mar­grethe Wil­helmine Auguste Bäschemei­jer, alias: Böschemei­jer uit Schagen.

De zaak werd later overgenomen door één van zijn zoons Johann Her­mann Sch­ene, geb. te Scha­gen 10 jun 1877.

Deze stopt met de zaak in 1937.

Friedrich Bern­hard Hein­rich Sch­ene, zie verder in dit artikel, kwam eve­neens uit Berge-​Anten (Duitsland ).

JH Schene bericht beiindiging winkel

J.H Schene Foto Schagerkrant

Schene F.B

Dit is Friedrich Bern­hard Hein­rich Sch­ene.
Gehuwd te Scha­gen op 4 mei 1883 met Diew­ertje Hein­st­man. Met verk­lar­ing omtrent de vader der bruidegom.

Getu­igen Wil­hel­mus Hein­rich Sch­ene, Andries van Leeuwen, Klaas de Haan en Louwris Schouten.

Dieuw­ertje Hein­st­man is geboren te Wieringer­waard op 11 decem­ber 1863 en is de dochter van Arie Hein­st­man en Tri­jn­tje van Leeuwen.

Friedrich kwam samen met zijn broer Wil­hel­mus Hein­rich Sch­ene (mijn betover­g­root­vader) vanuit Berge-​Anten (Duit­s­land) naar Schagen.

Zij beho­or­den tot de West­faalse stof­fen­han­de­laren (lappiespoepen).

Hij had in Scha­gen aan de Laagz­i­jde 68 een kleer­mak­erij en kledingzaak.

Friedrich over­leed in 1940 op 85-​jarige leeftijd en liet 3 dochters na.

Friedrich en Diew­ertje kre­gen ook een zoon­tje dat echter vroeg over­leed (1 jaar) in 1892.

Ook de fam­i­lie Böttger is fam­i­lie van de Schene’s.
De dochter van Chris­t­ian Wil­helm Böttger (geboren te Oude Niedorp en later een man­u­fac­turi­er­szaak begonnen in Zuid Schar­woude) trouwde met Arie Sch­ene (zoon van Wil­hel­mus Hein­rich Schene).
Wil­hel­mus Hein­rich Sch­ene is een broer van Friedrich Bern­hard Hein­rich Schene.
Zij kwa­men als jonge broers uit Berge-​Anten (Duit­s­land) en trouw­den met 2 zussen Hein­st­man uit Wieringer­waard en ves­tig­den zich in Schagen.
Wil­hel­mus Hein­rich Sch­ene (mijn betover­g­root­vader) kreeg behalve Arie (mijn opa) ook Bern­hard Hein­rich Georg Sch­ene (geboren in 1882 te Schagen).
Bern­hard had ook een Man­u­fac­turen­zaak aan de Laagzijde.
Zijn zoon Wim Sch­ene was de laat­ste Sch­ene in Schagen.
De vader van Chris­t­ian Wil­helm Böttger (geboren te Oude Niedorp) was Ger­hard Böttger. Deze kwam ook uit Berge-​Anten en ves­tigde zich dus in Oude Niedorp.
De Bötg­gers woon­den in Scha­gen en wor­den ook ver­meld in het album van de Deutscher Verein in Schagen.

Foto_Laagzijde.jpeg

F.B.H Schene Foto Laagzijde 68

Bron­nen

Reac­ties