Artikel

De Landbouwstraat begon als een naamloos, doodlopend zijstraatje van de Laan, in 1879 aangelegd voor de bouw van het Schager kantongerecht. Zijn naam kreeg de straat nadat er in 1897 de voor Schagens regiofunctie van al even groot belang geachte Landbouwschool was gebouwd. Deze werd ook wel de Landbouwwinterschool genoemd, omdat er alleen in de wintermaanden les werd gegeven. De boerenzonen die er school gingen konden in de andere jaargetijden immers thuis niet worden gemist. De school en naamgever van de Landbouwstraat werd in 1939 verplaatst naar nieuwbouw aan de Zuiderweg.


In 1907 stemt de gemeenteraad in met een voorstel om de Landbouwstraat door te trekken naar het treinstation. Terwijl de gemeente onderhandelt met de landeigenaren over de benodigde grond, organiseert een deel van de Schager zakenwereld zich in een anti-beweging. Deze vreest dat de vele (markt)bezoekers van Schagen liever via de nieuwe straat en de Laan naar het centrum zullen wandelen, dan nog langer door de Molenstraat of de Nieuwe Laagzijde te lopen. De daar en aan de Hoep gevestigde neringdoenden zouden klandizie verliezen, te meer als zich aan zo'n aantrekkelijke straat 'vreemde ondernemers' zouden vestigen. De straat zou gemakkelijk een nieuw centrum kunnen worden, menen zij, ook voor Schagenaren en renteniers uit de omtrek die er een woning zouden willen bouwen. Dat zou leegstand in het oude centrum ten gevolge hebben en waardevermindering van de woon- en winkelhuizen aldaar. De tegenstanders dienen tegen de doortrekking bezwaar in bij de gemeenteraad en bij Provinciale Staten, maar krijgen bij geen van beide een voet aan de grond. De Landbouwstraat wordt aangelegd in 1908 en al meteen verrijzen de eerste panden, een jaar later gevolgd door een hoekwoning met café tegenover het treinstation, onder de toepasselijke naam De Landbouw.


Er vestigen zich in de straat meer ondernemers. Zuivelhandel L. Zwaag, slagerij Jozef de Ruijter, een lunchroom, een drankenhandel, een drukkerij en een pension voor de deels van ver komende studenten aan de Landbouwwinterschool. Aannemer/architect Vlaming bouwt er in 1913 Schagens eerste bioscoop. De vrees van de bezwaarmakers, dat de Landbouwstraat de nieuwe looproute van station naar stadscentrum wordt, blijkt niet ongegrond. Op donderdag 28 oktober 1909 telt een vroeg opgestane verslaggever van de Schager Courant in de nieuwe straat maar liefst 433 passanten. 'Net een leger', schrijft hij. Maar de voorspellling dat de Landbouwstraat het nieuwe zakencentrum van Schagen wordt komt niet uit. Hiervan getuigt de verhuizing van slager De Ruijter naar de Molenstraat in 1922. Wel laten tal van welgedane lieden zich aan de Landbouwstraat een fraaie woning bouwen, onder wie G. Boontjes, eigenaar van Koffiehuis De Beurs en café De Gouden Engel. De Landbouwstraat wordt Schagen's eerste goudkust en dat is nog altijd goed te zien.

landbouwstraat_1.jpg landbouwstraat_2.jpg landbouwstraat_3.jpg

landbouwstraat_4.jpg

Lees meer onder Bronnen