Afdrukken

Artikel

Mr. Dr J.A.E. Buiskool, later pre­mier van Suri­name, is ongetwi­jfeld een van de bek­end­ste burge­meesters van Scha­gen. Voor de oor­log was hij advo­caat en pro­cureur en tevens wethouder en loco-​burgemeester in Scha­gen Later werd hij kan­ton­rechter in Scha­gen. In de oor­log kreeg Scha­gen een NSB burge­meester. Direct na W.O. II, op 9 mei 1945, werd Jan Buiskool door notaris P.H. de Boer offi­cieel geïn­stalleerd als burge­meester van Scha­gen. De peri­ode van wederop­bouw begon. Er was, ook in Scha­gen, een grote won­ing­nood te leni­gen. Jan Buiskool stierf in Gors­sel maar is in Scha­gen begraven.

Lees meer onder Bron­nen

Reac­ties