Afdrukken

Artikel

Tij­dens een raadsver­gader­ing op 15 jan­u­ari 1924 moest een belan­grijke knoop wor­den doorge­hakt. De laat­ste bewoner van het woon­huis naast “De Posthoorn”, de heer Visser, was al enige tijd gele­den overleden. De gemeente was er in ges­laagd het pand aan te kopen met de bedoel­ing het te slopen en zo het mark­t­ter­rein te ver­groten. Er is veel over ver­gaderd omdat som­mige raad­sle­den het een slecht plan von­den. Ze von­den het, zolang “De Posthoorn” bleef staan, maar half werk. Het voors­tel om het pand te slopen werd aangenomen met 5 tegen 4 stem­men. De heer Helder, een van de raad­sle­den, was groot voor­stander van het plan.

13-​02-​1924 Volk­shu­mor. De open­ing die wel­dra tuss­chen de percee­len Pee­toom en Rot­gans aan de Markt alhier zal ontstaan, door het sloopen van het perceel van wijlen den heer C. Visser Azn., heet nu reeds in den volksmond “het Helder­sche gat”. Wie onze raadsver­sla­gen trouw heeft gevolgd, zal licht den oor­sprong van dien niet ongeesti­gen naam vinden.

In juli 1940 werd het nog­maals span­nend, er waren namelijk plan­nen voor den bouw van een overdekt mark­t­ter­rein op de plaats waar nu café “de Posthoorn” staat, dat dan zou moeten wor­den aangekocht om ruimte te kri­j­gen na den sloop ervan. Gelukkig is van al deze plan­nen nooit iets terecht gekomen.

an02marktdg06

Lees meer in:
Mooi Scha­gen
- u
itgave Sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland. Geschreven en samengesteld door Harry Kooij. Prijs € 29,95, exclusief verzend­kosten. Het boek ver­schi­jnt voor­jaar 2016: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Bron­nen

Reac­ties