Afdrukken

Artikel

Ook op de Gracht stond een pomp, voor de wijn­han­del van de Vries. In dit geval een ste­nen exem­plaar, geheel rechts op de foto. Wan­neer je dorst had kon je dat ding maar beter voor­bij lopen. In mei 1895 werd er een voors­tel aangenomen maa­trege­len te tre­f­fen waar­door voorkomen zal wor­den dat het water uit de pomp op de Gedempte Gracht door het pub­liek zou wor­den gebruikt, als zijnde dat water, voortkomende uit het riool, ten zeer­ste ongeschikt en hoogst gevaar­lijk met het oog op ver­sprei­d­ing van besmet­telijke kiemen. De genomen maa­tregel was sim­pel, de slinger werd van de pomp ver­wi­jderd. In de Schager Courant van 4 novem­ber 1936 kun­nen we lezen hoe het komt dat dit fraaie bouww­erk er niet meer staat: Van­mor­gen te ruim zeven uur is een HABO-​autobus door­dat de chauf­feur een oogen­blik zijn aan­dacht aan iets anders dan zijn stuur, n.l. aan ’t dash­bord, schonk, in volle vaart tegen de stee­nen pomp op de Gedempte Gracht gere­den. De gevol­gen van deze aan­ri­jd­ing waren voor het mon­u­men­taal met­sel­w­erk al zeer nood­lot­tig. Het werd nage­noeg bij den grond af van zijn voet­stuk gestooten. Ook de auto­bus werd leel­ijk beschadigd.

ba05grachtgc12

Lees meer in:
Mooi Scha­gen
-
uit­gave Sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland. Geschreven en samengesteld door Harry Kooij. Prijs € 29,95, exclusief verzend­kosten. Het boek ver­schi­jnt voor­jaar 2016: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Bron­nen

Reac­ties