Afdrukken

Artikel

De bunker bij de bioscoop herin­nert ons aan de Tweede Wereldoorlog.

Dankzij de inspan­ning van de voor­ma­lige bioscoopeige­naar Frits Nieuwen­huizen heeft hij een passende func­tie gekregen.

Lees meer over de geschiede­nis en de archi­tec­tonis­che aan­pass­ing onder de tab Bronnen

reac­ties