Afdrukken

Artikel

Lenie Blind


Leen­tje Blind, geb. 24 feb­ru­ari 1923 te Nieuw-​Helvoet, overleden 24 augus­tus 1971 te Katwijk.
Gehuwd met J.W. Bergman op 5 sep­tem­ber 1946 te Den Helder.
Beroep: huisvrouw.
Lenie BlindLenie Blind was de oud­ste in een gezin van drie kinderen. Haar vader werkte bij de marine in Hellevoet­sluis en werd in 1929 overge­plaatst naar Den Helder. Hier vol­gde Lenie de lagere school en de huishoud­school. Van­wege de vele bom­barde­menten op Den Helder evac­ueerde het gezin in 1942 naar Scha­gen. Ze von­den een onderkomen in een nood-​woning bij een fam­i­lie op de Hoep. Vader Blind werkte tot het laatst van de oor­log op de Marinew­erf in Den Helder, waar hij iedere dag met de trein naar toe ging.

Lenie werkte in die tijd in de Regen­ten­straat in de kruide­nier­swinkel bij Melle Kom­rij. Deze plaat­selijke kruide­nier, die zich vanaf 1942 al met verzetswerk bezighield, bracht Lenie in con­tact met dit werk. Toen Melle Kom­rij in 1943 werd gear­resteerd en naar kamp Vught werd gebracht, heeft Lenie de kruide-​nierszaak voort­gezet. Lenie wist een aan­tal malen op slinkse wijze haar baas op te zoeken in Vught, en bracht dan lev­ens­mid­de­len het kamp binnen.

Maar niet alleen de kruide­nier­szaak had haar aan­dacht, ook de con­tacten met onder­duik­ers in de regio wer­den overgenomen. Lenie zocht en vond veel fam­i­lies in de omgev­ing bereid om onder­duik­ers op te nemen. Ze ver­zorgde ook het organ­is­eren en ontvreem­den van per­soons­be­wi­jzen en ver­richtte koeriers­di­en­sten voor de gewapende verzets­mensen die vooral uit de gemeente Zijpe opereer­den. Dat deed ze alle­maal op een oude fiets voorzien van massieve ban­den. Nooit werd er thuis iets over dit werk verteld. Toch was deze thuis­ba­sis van groot belang. Lenie ver­stopte de bonkaarten, per­soons­be­wi­jzen en ander verzets­druk­w­erk dat ze rond moest bren­gen in huis. Een van haar geheime plek­jes was het toi­let. Onder de oud­er­wetse houten toi­let­bril was veel losse bergruimte. Lenie had in die tijd veel con­tact met verzets­mensen uit de gemeente Zijpe waaron­der Piet Blokker en Piet Ott.

Na de bevri­jd­ing is voor het gemeen­te­huis van Schager­brug een groeps­foto genomen, waarop Lenie Blind te zien is als enige vrouw, te mid­den van alle­maal gewapende verzets­mensen. In 1946 is Lenie Blind getrouwd, ze kreeg vier kinderen. Ze was bijna 25 jaar gelukkig getrouwd toen ze ziek werd en op 24 augus­tus 1971 over­leed. Ze was een moedige verzetsvrouw die veel gevaren heeft getrotseerd.

Bron­nen

Reac­ties