Afdrukken

Artikel

Alie Postma

Alie Postma, geb. 26 mei 1926 te Leeuwar­den, overleden 14 novem­ber 1987 te Callantsoog.
Gehuwd met J. Vos op 21 novem­ber 1945 te Callantsoog.
Beroep: huisvrouw

Alie Postma

Alie Postma was, eve­nals haar vriendin Lenie Blind, koerier­ster. Zij is geboren en geto­gen in Leeuwar­den. Daar woonde ze met haar oud­ers en haar beide broers tot ver in de oor­log. Ze had een rustige jeugd en na de ULO ging ze werken in een winkel met huishoudelijke artike­len. In augus­tus 1944 bracht Alie een vakantie­week door op een kam­peer­boerderij in Rijs. Dit ligt in Gaaster­land, provin­cie Fries­land. Om de arbei­dsinzet in Duit­s­land te ont­lopen zat daar rond dezelfde tijd Jan Vos uit Callantsoog onderge­do­ken. Op deze kam­peer­boerderij kwa­men ze met elkaar in con­tact en kre­gen verkering.

Kerst 1944 wilde Alie Postma door­bren­gen bij Jan Vos in Noord-​Holland. Daar komen, zo mid­den in de honger­win­ter, was een heel prob­leem. Meer­i­j­den met een melka­uto van de Frico was toen de enige mogelijkheid om de Afs­luit­dijk over te komen. Dit lukte, maar wat ze toen nog niet wist bleek na de kerst, er was geen weg terug. Zo bleef ze in de omgev­ing van Callantsoog en bracht Jan Vos haar in aan­rak­ing met het verzet.

Alie Postma ver­richtte hoofdza­ke­lijk koeriers­di­en­sten. Het was voor vrouwen veel veiliger op de weg dan voor man­nen. Vrouwen wer­den veel min­der gecon­troleerd. Alie bracht nier alleen berichten weg, maar moest ook wapens trans­porteren voor de gewapende verzets­groepen. Tevens hielp ze onder­duik­ers weg­bren­gen naar hun onder­duikadres. Zo droeg Alie gedurende een korte, maar zeer inten­sieve peri­ode haar steen­tje bij aan het verzet in onze omgev­ing. Een Friezin die haar man­netje stond.

Na de bevri­jd­ing zijn Alie Postma en Jan Vos getrouwd. Ze gin­gen wonen in Callantsoog en kre­gen drie kinderen.

Bron­nen

Reac­ties