Artikel

Achter museumboerderij Vreeburg aan de Loet ligt de Schager Muziektuin. De Muziektuin is van oorsprong de boomgaard van de boerderij, de laatste van de vele grote boomgaarden die Schagen ooit telde. Na de aankoop van Vreeburg door de gemeente in 1921 lanceerde de secretaris van de vereniging Algemeen Belang, Joh. W. Govers, het idee om van de boomgaard een concerttuin te maken. Alkmaar had er al een en die trok veel belangstelling. Wat in Alkmaar kon moest ook in Schagen kans van slagen hebben. Niet iedereen dacht er zo over. Er waren er die Schagen te klein vonden voor 'zulke grootsche dingen'. Anderen achtten een plek waar zoveel volk bijeen zou komen een te lawaaierig podium voor de uitvoerende musici en het luisterend publiek. Het meest serieuze bezwaar was dat Vreeburg te ver uit het centrum van de gemeente lag, zodat de beoogde muziektuin nering zou onttrekken aan de plaatselijke horeca. Daarop stelde wethouder P. Trapman een proefjaar voor, waarin tevens een gunstiger locatie kon worden gezocht.

Op zondag 24 augustus 1924 gaf de Schager Harmonie op het veld achter Vreeburg een openingsconcert, waarna een reeks andere volgde. De proefneming was zo succesvol, dat het enthousiasme voor de muziektuin het gemor der pessimisten overstemde. Op 31 mei 1925 werd de Schager Muziektuin officieel geopend. Het terrein was, onder de regie van wethouder Trapman, door de gemeente herschapen in een wandelpark met centraal achterin een concertkoepel. Terzijde stonden twee waranda's, wc's en urinoirs, een buffet en een kiosk, ertegenover lag een kinderspeelplaats.

muziektuin 1

De belangstelling voor de vele concerten overtrof alle verwachtingen. Sommige trokken 1.500 tot 2.000 bezoekers. De Nieuwe Hoornsche Courant vroeg zich jaloers af of 'Schagen geen voorbeeld tot navolging heeft gegeven voor haar drie maal zoo groot zijnde zuster Hoorn'. Binnen twee maanden verzamelde de muziektuincommissie tegen de duizend leden; driehonderd daarvan woonden buiten Schagen. Zij betaalden per gezin een gulden vijftig per jaar, in ruil waarvoor zij de vaste concerten gratis konden bijwonen.

Behalve voor de muziek kwamen de Schagenaren ook naar de Muziektuin om van het park te genieten. Op zomerse zondagen was het met zijn prachtige hoge bomen een schaduwrijke plaats van ontspanning voor moeders met kleine kinderen. In de late avondschemer ging de oudere jeugd er op vrijersvoeten. Ook voor officiële gelegenheden werd de tuin benut. Zo werd, direct na WOII, mr. dr. J.A.E. Buiskool er onder grote belangstelling geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Schagen.

muziektuin 2

 

  Tot circa 1980 werden onder de puntvormige koepel concerten gegeven en voorstellingen voor jong en oud. Daarna raakte de Muziektuin in verval en werd hij een hangplek. Met de door raadslid Merieke Bredewold geïnitieerde renovatie van 2008 heeft de gemeente Schagen verloren gegane tradities nieuw leven ingeblazen.

 muziektuin 3