Artikel

Leonard Roggeveen (Scha­gen 2 maart 1989 — Den Haag 22 juni 1959) was onder­wi­jzer, schri­jver en illus­tra­tor van kinder– en jeugdboeken en toneel­stukken, redac­teur van jeugdti­jd­schriften en radio­pro­gram­ma­maker. Hij was een bij­zon­der pro­duc­tief schri­jver met een fraaie, heldere en vaal licht humoris­tis­che schrijfstijl.

Klik op Bron­nen voor meer info.

leonard roggeveen

Bron­nen

BRON­NEN:

  1. Leonard Roggeveen (Wikipedia)

Reac­ties