Afdrukken

Artikel

Leonard Roggeveen werd op 2 maart 1989 te Scha­gen geboren.

Het gezin Roggeveen woonde aan de Loet op de hoek van de Herenstraat.

Zijn vader, Jan Roggeveen, had daar een slagerij, hij was muzikaal, schreef (gelegenheids)gedichten en speelde toneel. Zijn moeder was Anna Ploeger.

Leonard Roggeveen ging naar de open­bare lagere school in Scha­gen en vol­gde de Rijk­skweekschool in Haar­lem. (Hij zat in dezelfde klas als C. Wilkeshuis). Hij slaagde in 1916.

Hij werkte als onder­wi­jzer in ‚s-​Gravezande (19161921), Lei­den (19211923) en in Den Haag (19231952). Vanaf 1941 was hij hoofd van de lagere school in de Meidoornstraat.

In de jaren na 1916 reisde Leonard Roggeveen rond met een pop­penkast­spel. Som­mige van zijn boeken zijn een omw­erk­ing van door hem bedachte poppenkastvoorstellingen.

In zijn jonge jaren was toneel­spe­len zijn grote hobby. Hij heeft serieus over­wogen om akteur te wor­den. 1917 richtte hij in ’s-​Gravenzande met collega’s de ’s-​Gravenzandsche Tooneel­club op.
Uit onvrede met de reper­toirekeuze sloot hij zich drie jaar later aan bij Die Ghe­sellen van den Spele, een Haags gezelschap onder lei­d­ing van Eduard Vet­er­man.
Twee pro­duc­ties en zes maan­den later viel dat gezelschap uiteen.

Behalve kinder­boeken schreef Leonard Roggeveen pop­penkast­spe­len, een toneel­stuk t.g.v. het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernard.

Ook organ­iseerde hij de kinder­boeken­mark­ten van de Bijenkorf, gaf lezin­gen, deed redac­tion­eel werk én trad van 1946 tot 1951 met zijn zesde klas op in het AVRO-​radioprogramma ‚De schoolbel’.

In 1952 werd hij voor het onder­wijs afgekeurd wegens hartk­lachten. Hij ging wel door met schri­jven. Na een hart­in­farct over­leed Leonard Roggeveen in Den Haag op 22 juni 1959.

Klik op Bron­nen voor meer info.

.

leonard roggeveen

Bron­nen

  1. Leonard Roggeveen (Wikipedia)

Reac­ties