Afdrukken

Artikel

carel beke

Carel Beke (19132007) was van 1933 tot 1944 onder­wi­jzer aan de Aloy­siuss­chool in Scha­gen. Hij ont­popte zich als een belan­grijk per­soon in het cul­turele leven van Scha­gen. Tweemaal per jaar gaf zijn school een uitvo­er­ing die hij in zijn een­tje droeg. Hij com­poneerde muziek, maakte decors en studeerde met de kinderen liederen in, die hij meestal zelf maakte. In Scha­gen begon hij met het schri­jven van boeken, die pas na de oor­log zouden wor­den uit­gegeven. Hij groeide uit tot een bek­end schri­jver van jeugdboeken.

Klik op Bron­nen voor meer info.

Bron­nen

BRON­NEN:

  1. Carel Beke (Wikipedia)

Reac­ties