Afdrukken

Artikel

De Schager monumenten

De gemeente Scha­gen kent tien­tallen gebouwen die door het rijk zijn aangewezen als beschermd mon­u­ment. De rijksmon­u­menten, in totaal ca. 100, zijn van nationale beteke­nis. Daar­naast zijn er mon­u­menten die door de provin­cie Noord-​Holland (48) en door de gemeente zelf (143) als beschermd mon­u­ment zijn aangewezen. Hier­toe behoren ook bruggen, sluizen, stukken dijk, e.d.

Scha­ge­naar Paul Stoel heeft een aan­tal van deze mon­u­menten in Scha­gen getek­end. De resul­taten zijn zo mooi en natu­ur­getrouw dat Meester­lijk Scha­gen Paul gevraagd heeft om alle mon­u­menten in Scha­gen te teke­nen. Een flinke klus. Deze tekenin­gen gaan wij in het Geheugen pub­liceren. Paul streeft er naar om elke maand een paar af te leveren.

Als uit­gangspunt nemen wij de lijst van Rijks-​, Provin­ciale en Gemeen­telijke mon­u­menten zoals die in Wikipedia gepub­liceerd zijn. Gezien de grote hoeveel­heid begin­nen wij in eerste instantie met de mon­u­menten in de oude gemeente Schagen.

Overzicht mon­u­menten

 1. Rijksmon­u­menten gemeente Scha­gen
  Rijksmon­u­menten uit Mon­u­menten­reg­is­ter Rijk
  Rijksmon­u­menten (web­site Drimble)
 2. Provin­ciale mon­u­menten gemeente Scha­gen
  Provin­ciale mon­u­menten (Wikipedia)
 3. Gemeen­telijke mon­u­menten gemeente Scha­gen
  Lijst gemeen­telijke mon­u­menten (web­site Gemeente Scha­gen)
  Omschri­jvin­gen van de gemeen­telijke mon­u­menten (web­site Gemeente Scha­gen)
  Gemeen­telijke mon­u­menten (Wikipedia)
 4. Gemeen­telijke mon­u­menten plaats Scha­gen
  Mon­u­menten plaats Scha­gen (Wikipedia)

Over Paul Stoel

paul stoel

Paul Stoel woont in Scha­gen en werkt bij de kust­wacht. Daar­naast is Paul stripteke­naar, car­toon­ist en illus­tra­tor en tevens eige­naar van de „Strip Stu­dio Schagen”.

Hij ontwerpt logo’s en geeft work­shops in zijn vakge­bied. In 2001 ver­scheen bij uit­gev­erij Pirola in Schoorl zijn boek „De geschiede­nis van Scha­gen in Strip”.


Orig­inele teken­ing aanschaffen?

Wil je graag een orig­inele teken­ing van een mon­u­ment of van je huis of winkel? Zend dan een email aan Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.. Wij laten je dan zo spoedig mogelijk een prijs en een lev­er­tijd weten. Orig­inele tekenin­gen wor­den naar keuze geleverd in de for­maten A5, A4 of A3.

De tekenin­gen tref je aan onder Afbeeldin­gen.

Bron­nen

Reac­ties