Afdrukken

In de bin­nen­stad van Scha­gen staan veel mooie oude gebouwen met een monumentenstatus.

Laan 23
Om die gebouwen de aan­dacht te geven die ze ver­di­enen is er een app ontwikkeld, die je gratis op je mobiel kunt down­loaden.
Met je mobiel in de hand wijst de app je de weg langs de belan­grijk­ste mon­u­menten van his­torisch Schagen.

Heb je een gebouw gevon­den, klik dan op de afbeeld­ing en je kri­jgt alle infor­matie In woord en geschrift.

Lekker beknopt zodat het niet gaat verve­len. De app biedt infor­matie over zo’n 50 monumenten.

Gezien de betrekke­lijk geringe omvang van de aloude bin­nen­stad van Scha­gen is de wan­del­ing gemakke­lijk beloopbaar.

Belan­grijk om te weten: slaat de verveling toe of of word je moe?

Posthoorn terras open

Het gezel­lige Schager Mark­t­plein, met z’n vele horecagele­gen­heden en ter­rassen, is altijd in de buurt.

Down­load de app

Dig­i­tale Rond­wan­del­ing langs mon­u­menten van Schagen