In het najaar van 2017 zal het boek „Dirk Breed, de kun­ste­naar die altijd een nuchtere West­fries is gebleven” ver­schi­j­nen bij de Uit­gev­erij Noord-​Holland.

Het boek zal o.a. bij Boekhan­del Plukker verkri­jg­baar zijn.

Meer info:

Persbericht_​Dirk Breed.pdf