Een nieuw project van Meester­lijk Scha­gen: “Deutscher Verein” in Scha­gen (1887)”


Meester­lijk Scha­gen heeft de beschikking gekre­gen over een bij­zon­der fotoalbum.


Dit fotoal­bum is jaren­lang in het bezit van de fam­i­lie Plukker geweest.
Het fotoal­bum is een fraaie goud-​op-​snee uit­gave met foto’s van leden van de “Deutscher Verein” in Scha­gen. In deze Duitse club zaten per­so­nen afkom­stig uit — ver­moedelijk — West­falen die zich in de omgev­ing van Scha­gen hebben geves­tigd. Daaron­der bevin­den zich bek­ende namen als Bolte, Schmalz en Wilbers. Het album is gemaakt ter gele­gen­heid van het zil­v­eren huwelijks­feest van het echt­paar Her­mann Böttger – Auguste Gordes.