Aan de vooravond van het her­denk­ings­jaar „75 Jaar Bevri­jd­ing” hebben wij van Peter Sas­burg toestem­ming gekre­gen het boek Arts in verzet van Rein Posthuma inte­graal in het Geheugen van Scha­gen te plaat­sen. Het boek over het leven van Rein Posthuma, arts-​assistent in War­men­huizen en actief in het verzet, is in 2010 ver­sch­enen bij Uit­gev­erij Peter Sas­burg in Mid­woud. Voor de inhoud van het boek zie: „Arts in verzet”

omslag posthuma