Op klom­pen door Scha­gen Deel 1 en Deel 3″ zijn de eerste twee delen uit een serie boeken van Jan Buis­man, die — met toestem­ming van de fam­i­lie Buis­man — in het Geheugen van Scha­gen zijn geplaatst. Ook Buis­mans boeken „Ouwe koeien uit slot halen” hebben hun weg naar het Geheugen gevonden.

Over de auteur:

Jan Buis­man (19111994) mag zon­der meer een bek­ende en rasechte Scha­ge­naar wor­den genoemd. Hij begon als voordrachts-​kunstenaar. Op zijn zestiende jaar stond hij al op de planken, eerst bij feestjes en op de Schager ker­mis. Later met zijn eigen revue en cabaret. Na de oor­log reisde hij met de revue “Maartje en Jan Buis­man” door het hele land. Hij was een regel­matige gast in radioprogramma’s zoals “De Klok Heit Negen” en “De Bonte Dins­da­gavondtrein”. Tussendoor werkte hij bij zijn vader en later als zelf­s­tandig onderne­mer in het tuin­cen­trum dat zijn naam droeg.