Het boek Mooi Scha­gen — een wan­del­ing door het Scha­gen van toen — van de auteur Harry Kooij is vanaf 19 mei inte­graal in het Geheugen van Scha­gen opgenomen. Onder Artike­len is een artikel Mooi Scha­gen opgenomen dat een korte beschri­jv­ing van het boek met enkele foto’s laat zien. Door onder­aan in het artikel op de omslag van het boek te klikken wordt het pdf-​bestand van het boek geopend. De directe link naar het artikel is https://​www​.geheugen​van​scha​gen​.nl/​i​n​h​o​u​d​/​19002000/220-schagen-van-toen.html