Van­daag bereikte ons het droe­vige bericht van het over­li­j­den van Peter Groen­veld. Met zijn vele bij­dra­gen, die door hun lengte en lees­baarheid zo uiter­mate geschikt waren als webpub­li­catie, is Peter hoflever­ancier van het Geheugen van Scha­gen.
In hem ver­li­est Scha­gen een uit­stek­ende ver­halen­verteller en zijn bij­dra­gen aan het Geheugen zullen node gemist worden.

Sjaak Euser, jaren­lang bevriend met Peter, gedenkt hem in een bericht op Face­book dat in een nieuws­bericht op de web­site van Noord­kop Cen­traal is overgenomen. Met het vol­gende In memo­riam wil het Geheugen van Scha­gen Peter gedenken.

In memo­riam Peter Groenveld

peter groenveldPeter was vanaf het eerste begin betrokken bij het Geheugen van Scha­gen. In het Geheugen staan veel artike­len van zijn hand. Toe­ganke­lijke artike­len, gebaseerd op een gede­gen his­torisch onder­zoek.
Je kon bij Peter altijd terecht met vra­gen over de his­to­rie van Scha­gen. Zijn antwo­or­den overtrof­fen maar al te vaak je verwachtingen.

Nog maar een paar maan­den gele­den vroeg ik Peter om hulp bij mijn onder­zoek naar de achter­gron­den van de fam­i­lie van Levi Velle­man uit Scha­gen, de opa van Selma van de Parre, de
schri­jf­ster van “Mijn naam is Selma”.
Peter berichtte mij “Ik heb griep en moet even rustig aan doen. Vol­gende keer ben ik graag weer tot je dienst”. Het heeft helaas anders moeten zijn.

Rust zacht Peter. Bedankt voor de fijne samenwerking.

Peter Hoogerdijk

Het boek Mooi Scha­gen — een wan­del­ing door het Scha­gen van toen — van de auteur Harry Kooij is vanaf 19 mei inte­graal in het Geheugen van Scha­gen opgenomen. Onder Artike­len is een artikel Mooi Scha­gen opgenomen dat een korte beschri­jv­ing van het boek met enkele foto’s laat zien. Door onder­aan in het artikel op de omslag van het boek te klikken wordt het pdf-​bestand van het boek geopend. De directe link naar het artikel is https://​www​.geheugen​van​scha​gen​.nl/​i​n​h​o​u​d​/​19002000/220-schagen-van-toen.html