Schager rood, een beroemde appel­soort die lei­dde tot ruzies onder marktkooplieden.

Spon­sor van deze clip is Bioscoop Cin­e­Mag­nus, Schagen.