Een Scha­gense uitvin­d­ing die wereld­wijd wordt gebruikt.

Spon­sor van deze clip is P.A.M. Klit­sie Par­ket, Schagen.