Video

Bron­nen

Reac­ties

Een overzicht van de stolp­boerder­i­jen in en rond Scha­gen.
Spon­sor van deze clip is Make­laardij West­Huis, Schagen.

Video

Bron­nen

Reac­ties

De spoor­lijn tussen Alk­maar en Den Helder, waar­bij Scha­gen bijna werd vergeten.

Spon­sor van deze clip is BDO Accoun­tants & Belastin­gad­viseurs B.V., Alkmaar.

Video

Bron­nen

Reac­ties

Beruchte dubbele moord op de Gedempte Gracht in 1894.

Voor deze clip wordt nog een spon­sor gezocht, zie Adopteer een clip.

Video

Reac­ties

Ik heb met groot genoe­gen gekeken naar de clip. Toch weer een bij­zon­dere ervar­ing om iets over je groot­vader te horen.

In de clip is een licht­cirkeltje gemaakt om een hoofd dat van (Evert) Willem Boomsma zou zijn. Een per­soon verder naar rechts is echter Willem Boomsma.
Ook leuk om een film­pje te zien van de voetbalwedstrijd.

Dieneke Schoe­mans

klei­dochter van Rein­der Boomsma

Spon­sor van deze clip is Hans Duin Tek­sten, Schagen.

Video

Bron­nen

Reac­ties

Het niet altijd een­voudige bestaan van de boeren in en rond Schagen.

Spon­sor van deze clip is Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.