Video

Bron­nen

Reac­ties

Mevr. De Rui­jter heeft de gemeente Scha­gen voorgesteld een straat naar Vlam­ing te ver­noe­men. In 2015 is een portret van Vlam­ing beves­tigd aan een apparte­menten­com­plex in de geren­oveerde Magnusbuurt.

Zeer bek­end archi­tect van uit­zon­der­lijke huizen en bio­scopen in Schagen.

Spon­sor van deze clip is Zwaan & Schouten Garantiemake­laars, Schagen.