Artikel

 

Willem van Beijeren van Schagen, Bastaard van Holland (zie afbeelding hieronder) kreeg bij zijn vrouw Johanna van Hodenpijl vijf wettige kinderen, drie zonen en twee dochters.

 

 

 willem 1 NEW

 

Over twee van de zonen is tamelijk veel bekend, namelijk over Aelbrecht, de oudste, en over Jan, de middelste zoon. Over Willem wordt gezegd dat hij trouwde met een lid van de familie Van Alkemade en dat zij een dochter kregen. 

Nader onderzoek in vele documenten waaronder vele leenkamers (registers waarin werd opgetekend wie van wie land pachtte, een huis kocht of huurde, een geldbedrag leende of dat terugbetaalde) leerde veel over deze Willem. Ook in de geschiedenis van de stad Haarlem komen we deze Willem tegen, net als trouwens zijn broer Jan en diens zoon Jan. Dat is vooral het geval nadat hij de heerlijkheid Burghorn – uiteraard met toestemming van of op bevel van zijn vorst Philip de Goede (zie afbeelding hieronder) en Karel de Stoute – had ‘overgedaan’ aan zijn broer Jan. Eerst voorlopig in 1475 (hij was toen al 12 jaar heer van Burghorn) en daarna definitief in 1481. 

 

266px Philip the goodPhilip de Goede

 

Willem was getrouwd met Duve Jacobsdr Raet en kreeg bij haar twee zonen en twee dochters. De beide zonen, Jacob en Willem, stierven jong en ongehuwd. De beide dochters, Johanna (Janna of Jenne) en Agatha (Aechte) zijn beide getrouwd.

Johanna trouwde tweemaal, eerst met Floris van Bouchorst, en na diens overlijden met Gijsbrecht van Schoten, zij stierf op 87-jarige leeftijd en werd begraven in Beverwijk. 

Aechte trouwde met Frans van Steenbeeck en stierf geruime tijd voor Johanna, maar na 1543, omdat ze genoemd en bedacht werd in het testament van haar nicht Josina van Beijeren, Vrouwe van Schagen. 

 

Over de leden van dit gezin gaat het grotere artikel in de Kakelepost van september 2019, nummer 3. Dit artikel vind je onder Bronnen