Deze web­site wordt beheerd door de His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o.

Het geheugen van de geschiede­nis van Schagen

Hoe inter­es­sant de geschiede­nis van Scha­gen is bewi­jst deze site. Maak ken­nis met het rijke, veelk­leurige verleden van onze stad. Kort en bondig. In tekst, beeld, geluid en met links naar andere sites. Inter­ac­tief en dynamisch als Wikipedia. Daarom reserveren wij graag ruimte voor jouw bij­drage, zodat onze site uit­groeit tot een trots mon­u­ment van de geschiede­nis van Scha­gen. Meer info onder de knop Inzen­den.

 
Artikelen

Artikelen

Nieuws

Nieuws

Audio’s

Audio’s

Afbeeldingen

Afbeeldingen

Schagen 600-clips

Schagen 600-clips

Overige clips

Overige clips