Er is een reac­tie ont­van­gen op het artikel Heren en Vrouwen van Scha­gen 2 (zie onder tab­blad Reacties).

Een nieuw project van Meester­lijk Scha­gen: “Deutscher Verein” in Scha­gen (1887)”


Meester­lijk Scha­gen heeft de beschikking gekre­gen over een bij­zon­der fotoalbum.


Dit fotoal­bum is jaren­lang in het bezit van de fam­i­lie Plukker geweest.
Het fotoal­bum is een fraaie goud-​op-​snee uit­gave met foto’s van leden van de “Deutscher Verein” in Scha­gen. In deze Duitse club zaten per­so­nen afkom­stig uit — ver­moedelijk — West­falen die zich in de omgev­ing van Scha­gen hebben geves­tigd. Daaron­der bevin­den zich bek­ende namen als Bolte, Schmalz en Wilbers. Het album is gemaakt ter gele­gen­heid van het zil­v­eren huwelijks­feest van het echt­paar Her­mann Böttger – Auguste Gordes.

Scha­gen heeft door de eeuwen heen een aan­tal bek­ende en min­der bek­ende, maar toch begaafde, schilders en teke­naars voortgebracht.

Het Geheugen van Scha­gen wil een zo volledig mogelijk inzicht geven in het leven en de werken van die kun­ste­naars. Zoek maar eens naar Adri­aen van Croo­nen­burgh, Jan van Noordt of Cor­nelis Bok in het geheugen.

In het najaar van 2017 zal het boek „Dirk Breed, de kun­ste­naar die altijd een nuchtere West­fries is gebleven” ver­schi­j­nen bij de Uit­gev­erij Noord-​Holland.

Het boek zal o.a. bij Boekhan­del Plukker verkri­jg­baar zijn.

Meer info:

Persbericht_​Dirk Breed.pdf