Artikel


Jon­gen met valk door Jan van Noordt

jan van noordt

Johan (Jan) van Noordt werd in 1617 geboren op het Noord in Scha­gen. Eve­nals zijn tweel­ing­broer, de beroemde musi­cus Anthoni van Noordt. Ook zijn jon­gere broer Jacobus geboren (Scha­gen 1624) bek­waamde zich als een ver­di­en­stelijk musi­cus. Zijn vader was schoolmeester en organ­ist.
In 1630 ves­tigde het gezin zich in Ams­ter­dam. Jan ging in de leer bij Jacob Adri­aen­szoon Backer en Abra­ham Lam­bert­zoon van den Tem­pel om zich te bek­wa­men als kun­stschilder. Al spoedig ves­tigde hij zich zelf­s­tandig en werd een voor zijn tijd beroemd his­to­rie– en portretschilder.

Klik op Bron­nen voor meer informatie.

Reac­ties