{tab Artikel}

Van het oude Scha­gen en de omgev­ing bestaan niet veel afbeeldin­gen. Wij zijn Cor­nelis Bok dankbaar dat hij ons de 19e eeuw laat zien. Nog verder terug gaat Andries Schoemaker.

Hij bezoekt het Noorderk­wartier in de 18e eeuw. Gelukkig is het resul­taat daar­van bewaard gebleven. Het gaat om een aan­tal tekenin­gen van Scha­gen en omliggende dorpen.

Andries Schoe­maker (16601735) is een tex­tielkoop­man uit Ams­ter­dam. Zijn grote passie is het verza­me­len van his­torische en topografis­che infor­matie over ste­den en dor­pen, kerken en kaste­len in Ned­er­land. In de jaren twintig van de acht­tiende eeuw bezoekt hij bijna alle ste­den, dor­pen en gehuchten in Ned­er­land, vaak samen met zijn zoon Ger­rit (16921736). Tij­dens deze reizen maakt hij beschri­jvin­gen van de plaat­sen die hij aan­doet en geeft daar­van his­torische en cul­turele bij­zon­der­he­den. Vaak illus­treert Schoe­maker zijn beschri­jvin­gen met tekenin­gen, vee­lal ook in kleur. Hij tekent zelf, maar laat ook tekenin­gen maken door eigen­ti­jdse kun­ste­naars als Cor­nelis Pronk (16911759) en diens leer­ling Abra­ham de Haen (17071748). Soms maakt hij gebruik van gedrukte prenten, die de topografis­che sit­u­atie in vooraf­gaande peri­odes weergeven. Deze prenten tekent hij na of hij plakt ze in zijn boeken. Af en toe schetst hij ook plat­te­gron­den of neemt hij bestaande kaarten in zijn werk op.

Afbeeldin­gen van het dorp Barsingerhorn

Barsingerhorn Regthuis

Barsingerhorn 2

Barsingerhorn 1

Afbeeld­ing van het dorp Callantsoog

Callantsoog 1

Afbeeldin­gen van het dorp Dirkshorn

Dirkshorn 3

Dirkshorn 2

Dirkshorn 1

Afbeeldin­gen van het dorp Eenigenburg

Eenigenburg 2

Eenigenburg 1

Afbeeldin­gen van het dorp Haringhuizen

Haringhuizen 2

Haringhuizen 1

Afbeeld­ing van het dorp Kalverdijk

Kalverdijk 1

Afbeeldin­gen van Keinsmerbrug

Keinsmerbrug 2

Keinsmerbrug 1

Afbeeldin­gen van het dorp Kolhorn

Kolhorn 3

Kolhorn 2

Kolhorn 1

Afbeeldin­gen van het dorp Krabbendam

Krabbendam 2

Krabbendam 1

Afbeeld­ing van het dorp Moerbeek

Moerbeek 1

Afbeeldin­gen van de Niedorpen

Nieuwe Niedorp 4

Nieuwe Niedorp 3

Nieuwe Niedorp 2

Nieuwe Niedorp

Niedorper Verlaat 2

Niedorper Verlaat 1

Afbeeldin­gen van het dorp Petten

Petten 4

Petten 3

Petten 2

Petten 1

Afbeeldin­gen van de stad Schagen

Schagen Slot 6

Schagen slot 5

Schagen Slot 4

Schagen Slot 3

Schagen Slot 2

Schagen Slot 1

Schagen Regthuis

Schagen kerk en aanzicht

Schagen kerk 1

Afbeeldin­gen van het dorp Schagerbrug

Schagerbrug 3

Schagerbrug 2

Schagerbrug 1

Afbeeldin­gen van de dor­pen St. Maarten en St. Maartensbrug

St. Maartensbrug 1

St. Maarten 5

St. Maarten 4

St. Maarten 3

St. Maarten 2

St. Maarten 1

Afbeeldin­gen van het dorp Valkkoog

Valkkoog 4

Valkkoog 3

Valkkoog 2

Valkkoog 1

Afbeeldin­gen van het dorp Warmenhuizen

Warmenhuizen 2

Warmenhuizen 1

Afbeeldin­gen van het dorp Wieringerwaard

Wieringerwaard 2

Wieringerwaard 1

Afbeeldin­gen van het dorp Winkel

Winkel 2
Winkel 1

Afbeeldin­gen van het dorp Zijdewind

Zijdewind 2

Zijdewind 1

Afbeeldin­gen van De Zijpe

De Zijpe 5De Zijpe 4De Zijpe 3De Zijpe 2