Artikel

Postbezorging gaat al terug tot de Romeinen. In Nederland luidt de opbloei van de handel aan het eind van de 12e eeuw de opkomst van bodes in. Zij gaan te paard en worden postiljons genoemd. Later doet de postkoets zijn intrede, in onze contreien worden brieven ook door beurtschippers vervoerd. De organisatie van de post beperkt zich lang tot stedelijk niveau. Daarin komt voor Schagen verandering als in 1678 de burgemeesters van Alkmaar aan Hillebrant en Lambertus Schagen octrooi verlenen op het instellen van een Schagense post, met een vaste postiljondienst op Alkmaar. In 1747 komt het Nederlandse postwezen op en worden de stedelijke posterijen afgebouwd, te beginnen in Holland en West-Friesland.

Bij de inwerkingtreding van de Postwet op 1 september 1850 is Schagen een van de 26 gemeenten in Nederland waar een officieel postkantoor wordt gevestigd. Het eerste Schager postkantoor staat vermoedelijk aan de Markt en is een kantoortje aan huis. Daardoor verhuist het telkens als een nieuwe directeur wordt aangesteld en dat gebeurt regelmatig. In december 1871 bericht de directeur van dat moment, F.G.C.J. Heiligers, het Rijk dat hij zijn woning aan de Lagezijde op 1 mei 1872 zal moeten verlaten.

postkantoor 1

 

Met goedvinden van het Rijk bouwt Heiligers een postkantoor aan de Bagijnenlaan – de huidige Laan – op de plaats van de latere drukkerij Trapman. Dat postkantoor blijft 28 jaar in gebruik. Dan voldoet het niet langer en trekt de PTT in het tegenwoordige Laan 21, dat door de Schager aannemer Vlaming is verbouwd tot een post- en telegraafkantoor. In 1905 wordt het uitgebreid met een hulptelefoonkantoor.

In 1939 worden de telefoondiensten overgeplaatst naar een nieuw onderkomen aan de Herenbosstraat. Maar daarmee is de aan de Laan achtergebleven post- en telegraafdienst slechts ten dele gered, want het pand verkeert in slechte staat. De redding lijkt nabij als aan de Oude Slotstraat een perceel grond wordt gevonden dat aansluit op het terrein van de telefooncentrale aan de Herenbosstraat. Maar het is intussen 1940 en WOII steekt een spaak in het wiel.

Ook na de oorlog blijft het Schager postbedrijf kantoor houden op Laan 21, dat in 1951 grondig wordt gerestaureerd. Met de daarop volgende groei van Schagen komt het echter in ruimteproblemen. In 1972 kunnen deze provisorisch worden opgelost door de afdeling bestellingen onder te brengen in de leegstaande Technische School aan de Nijverheidsstraat. Zes jaar later komt aan alle nood een eind, want op 10 april 1978 openen directeur en personeel op Nieuwstraat 14 de deuren van het nieuw gebouwde postkantoor. Niemand kan op die dag vermoeden dat het in 2009 zijn deuren zal sluiten, als onderdeel van een landelijke reorganisatie van het postwezen. Aan 159 jaar postkantoor Schagen komt een abrupt einde.