Artikel

Onder de tab Bron­nen vind je het resul­taat van het voor­lop­ige onder­zoek naar de fam­i­lie Köster. Dit artikel is beschik­baar gesteld door de His­torische Verenig­ing De Zijpe. De fam­i­lie Köster staat niet in het Plukker Album.

Bron­nen

pdfKoester.pdf

Reac­ties