Artikel

 

Aanvulling op het artikel "Het huis met den Rooden Schotel"

Het oorspronkelijke artikel dat je hieronder aantreft gaat over de geschiedenis van het huis zelf.  

 

Deze aanvulling betreft de familie van Thijn die meer dan 50 jaar in het huis met den Rooden Schotel heeft gewoond. Die familie bestond uit het joodse echtpaar, Jacob Levy van Thijn en Klara Mok, met hun 6 kinderen. In mei 1874 verhuisden ze vanuit Koog aan de Zaan naar Schagen.Het echtpaar begon een winkel aan de Nieuwe Laagzijde in het Huis met den Rooden Schotel.
Na het overlijden van Jacob op 19 september 1906, zette zoon Michiel de winkel voort. Michiel kwam ter wereld in Koog aan de Zaan op 24 december 1871. 

Michiel verloofde zich op 13 februari 1920 met Karolina (Lina) Maas, geboren te Eibergen op 28 oktober 1872.  Hij trouwde op 6 mei 1920 en was toen 39 jaar oud.
Lina woonde en werkte in Amsterdam als dienstbode. Michiel was nog steeds winkelier in Schagen. 
In 1924 verkocht Michiel de winkel aan de familie Zeeman. 

verlovingsadvertentie

Na de verkoop van de winkel verhuisden Michiel en Lina naar het Oosten van Nederland.

 

Akte 1928

Blijkens een notariële akte van 15 mei 1928, verleden door notaris van der Bergh te Schagen, woonden ze in Oosterbeek, zie hierboven. Zij zijn daarna nog een paar keer verhuisd, want op op de website van het Joods Oorlogsmonument lezen we:
Michiel van Thijn vestigde zich op 13-09-1938 in Nijmegen, komende vanuit Arnhem. Hij woonde op hetzelfde adres als het echtpaar Semmie en Jetta Wolff-Cohen.
Michiel was nog het enige levende kind van Jacob Levij van Thijn en van Klara Mok, gehuwd in 1864. Zij kregen zes kinderen, die - behalve Michiel - vroeg stierven. 
Lina werd op een onbekende datum opgenomen in het Centraal Israëlitisch Krankzinnigengesticht "Het Apeldoornse Bos", waar zij overleed op 20.9.1940. 
Het Joods Oorlogsmonument vermeldt haar als oorlogsslachtoffer. De woning in de Houtstraat te Nijmegen werd op 06-02-1943 ontruimd.  

overlijden Karolina Maas 

Of Michiel na de verkoop van de winkel nog beroepsmatige activiteiten heeft ontwikkeld heb ik niet kunnen achterhalen.
Het Joods Oorlogsmonument vermeldt: Gedurende WO II zat Michiel ondergedoken in Eibergen. Door verraad werd hij afgevoerd naar Westerbork en daarna naar Auschwitz, waar hij werd vergast.
Ik heb de Arolsen archieven geraadpleegd. Deze archieven bevatten al het achterhaalde archiefmateriaal uit de vernietigingskampen van de Nazi's en zijn grotendeels digitaal beschikbaar.
De naam Michiel van Thijn komt daarin echter niet voor. Wel vond ik een akte waaruit blijkt dat Michiel na de oorlog werd vermist. Deze akte werd - op last van de Minister van Justitie - op 4 december 1950 opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand te Eibergen. Daarin werd het overlijden van Michiel vastgesteld op 8 oktober 1942 in Oswiecim (Auschwitz), Polen. De in de akte vermelde leeftijd (62) is onjuist. Michiel was 70 jaar oud toen hij werd omgebracht. 

 

Overlijdensakte

 

Michiel's naam wordt ook vermeld op het Joods Monument.
Klik op Michiel van Thijn

.
 

Geraadpleegd:
Arolsen Archieven
Regionaal Archief Alkmaar
Noord-Hollands Archief
Wie was Wie

 

Peter Hoogerdijk

 

 

Naar het artikel Het huis met den Rooden Schotel
Klik op het icoontje

pdf