Artikel

roggeveenstraat

Voordat de Roggeveenstraat zijn naam kreeg heette hij de Vroolijke buurt. Het was een doodlopend zijstraatje van de Dorpen, eigendom van particuliere eigenaren. De meeste grond was er in handen van vijf broers Roggeveen. De Roggevenen gaan ver terug in de Schager geschiedenis. Willem Leendertszoon bijvoorbeeld was van 1809-1810 burgemeester van Schagen. Ook een van de vijf broers bekleedde een functie in het stadsbestuur: Willem Roggeveen Cz. was raadslid van 1889 tot 1910. het bekendste familielid is Leonard Roggeveen (1898-1959), die als schrijver van kinderboeken en als radiopresentator nationale roem vergaarde.

Kort na 1900 kwam de gedachte op om de Dorpen te verbinden met het station. De Landbouwstraat, de Nijverheidsstraat en de Regentenstraat waren er nog niet. In de gemeenteraadsvergadering van 5 juli 1904 bepleitte burgemeester Pot dat de Vroolijke buurt middels een wandelweg zou worden doorgetrokken naar de Spoorlaan. De raad vond het weggegooid geld, totdat het raadslid Roggeveen voorstelde er in plaats van een wandelweg een verkeersweg van te maken. Hij voegde eraan toe dat hij en zijn broers genegen waren, 'op nader vast te stellen voorwaarden den grond voor dien weg aan de gemeente voor niets af te staan.' Dit aanbod viel in goede aarde. Zo goed zelfs, dat b. en w. in 1906 de naam van de Vroolijke buurt wijzigden in Roggeveenstraat. Was het een vrijwillig eerbetoon aan de royale broers? Of was het een van de 'nader vast te stellen voorwaarden'? Met het kort na elkaar overlijden van Leendert (1902) en Dirk (1905) waren de drie overgebleven broers Roggeveen herinnerd aan hun eigen sterfelijkheid. Het is goed voorstelbaar dat zij de nagedachtenis aan hun broederschap in een straatnaam hebben willen vereeuwigen.

 De bewoners van de al jaren in abominabele staat verkerende Roggeveenstraat verheugden zich al over de opwaardering van hun buurtje. Maar hun geduld werd zwaar beproefd. Met de aanleg van de Landbouwstraat in 1908 gingen de mooie plannen voor de Roggeveenstraat in rook op. Pas in 1915 besloot het gemeentebestuur de straat uit zijn doodlopende status te verlossen door de aanleg van de Landbouwdwarsstraat, die in de jaren zeventig is omgedoopt tot Buiskoolstraat.

Rest de vraag naar wie de Roggeveenstraat werd vernoemd. De beroemde schrijver valt als eerste af. De straatnaam is toegekend in 1906. Leonard was toen acht jaar en schreef al wel zijn naam, maar zeker nog geen boeken. Burgemeester Willem Lz. dan? Er zijn geen aanwijzingen dat hij uitstak boven de honderden andere burgemeesters die Schagen ooit had. Raadslid Willem Cz. misschien? Het lijkt onwaarschijnlijk dat een straat wordt genoemd naar een zittend raadslid. Dan blijft over dat de straatnaam een gebaar van waardering is geweest voor het afstaan van de grond. Alles afwegende ligt die optie het meest voor de hand.