Artikel

Hoewel de vereniging "Algemeen Belang" zich al in 1901 beijverde om een adresboek voor de gemeente Schagen uit te geven duurde het tot 1936 voordat dit plan gerealiseerd was. In diverse gemeenten waren al eind negentiende eeuw adresboeken verschenen. Zij bevatten niet alleen de namen van bewoners op een bepaald adres maar ook het beroep van de hoofdbewoner.

In zijn voorwoord geeft de latere waarnemend burgemeester van Schagen mr. dr. (Jan) Buiskool als voorzitter van "Algemeen Belang" het nut van deze aanwinst voor het Schager publiek aan.

voorwoord adresboek

 

Met de eerste link open je het originele adresboek. Het adresboek is doorzoekbaar door middel van de sneltoets CRTL+F. Het leent zich uitstekend voor het maken van allerlei overzichten, bijvoorbeeld van het aantal onderwijzers, arbeiders, e.d.
Met de tweede link open je het digitale "Wijkregister", hierin vind je de bewoners per straat.

pdfAdresboek Gemeente Schagen 1936

pdfWijkregister_Schagen_mei_1936.pdf