Artikel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 jaar muggenburg dzb kb

Menno Poldervaart


Menno Poldervaart , geb.23 juni 1917 te Utrecht, overleden november 1979, gehuwd met Corrie Snoek.
Beroep: uitgever, drukker

Menno Poldervaart was een bevlogen verzetsstrijder tegen de overheersing. Een enthousiaste, gedecideerde man die je kon vertrouwen. Menno Poldervaart was afkomstig uit het Gooi. Daar colporteerde hij al in 1933 met het anti-fascistische blad "Junge Front". Menno was oorspronkelijk christen-socialist en werd later lid van de Communistische Partij Nederland. In Bussum dreef hij een uitgeverijtje waar ondermeer het blad "Vrouwen voor Vrede" verscheen. Via zijn vader, een Naardense predikant, kreeg hij de leiding over een drukkerij in Schagen, nadat de toenmalige directeur overleed. De Westfriese Kerkbode was een drukkerijtje waar voornamelijk kerkelijke weekbladen als de Westfriese Kerkbode , de Protestant, de Doopsgezinde Zondagsbode en Vrije Geluiden van de VPRO werden gedrukt. Deze bladen, die in de drukkerij aan de Landbouwstraat (hoek Magnusstraat) werden gedrukt, kregen al snel een verschijningsverbod omdat ze anti-Duitse artikelen bevatten.

Opnieuw via zijn vader, die in zijn woonplaatsactief was in de ondergrondse, kwam Menno in de zomer van 1943 in contact met de mensen achter het sinds twee jaar verschijnende blad Vrij Nederland. Gedurende een half jaar werd bij De Westfriese Kerkbode met wisselende tussenpozen die illegale blad gedrukt. Een gewaagde onderneming in bezet Nederland, waar al eerder korte metten was gemaakt met mensen die zich hieraan "bezondigden". In Amsterdam werd door een ondergrondse redactie de kopij geschreven. Door koeriersters werd deze kopij, vanuit de hoofdstad, met de trein naar Schagen gebracht. Als drukker liep je een groot gevaar omdat het materiaal, het zetsel en het drukwerk er toch enige tijd lag. Daarom werd Vrij Nederland meestal niet vaker dan een paar keer achter elkaar bij dezelfde drukkerij gemaakt. Je kon iemand daarmee niet te lang belasten. Bovendien zouden de Duitsers via de manier van drukken op het spoor van de drukkerij kunnen komen. Aan het drukken van Vrij Nederland kwam begin 1944 een abrupt einde, toen Poldervaart werd gearresteerd. Door twee politiemannen Flapper en van Haren werd hij naar Amsterdam gebracht voor verhoor, waarna hij werd vastgezet in de gevangenis aan de Amstelveenseweg. Even na pasen werd hij, wegens gebrek aan bewijs, vrijgelaten. Nadien had hij met Vrij Nederland niets meer te maken. Wel heeft hij later kopij voor het Parool naar diverse drukkers gebracht. Spelen met vuur lag hem wel.