Artikel

Arie Boekel 1933 - 2023
Wie kent of kende ze niet 't Geveltje, de Oude Smidse, de Andre-bar enz..
Arie Boekel is de timmerman die in Schagen daarmee letterlijk geschiedenis maakte.
Lees het in memoriam uit de Schager Courant van 5 januari 2024. De auteur is Mike Deutekom.

arie_boekel.jpg