Scha­gen heeft door de eeuwen heen een aan­tal bek­ende en min­der bek­ende, maar toch begaafde, schilders en teke­naars voortgebracht.

Het Geheugen van Scha­gen wil een zo volledig mogelijk inzicht geven in het leven en de werken van die kun­ste­naars. Zoek maar eens naar Adri­aen van Croo­nen­burgh, Jan van Noordt of Cor­nelis Bok in het geheugen.

In het najaar van 2017 zal het boek „Dirk Breed, de kun­ste­naar die altijd een nuchtere West­fries is gebleven” ver­schi­j­nen bij de Uit­gev­erij Noord-​Holland.

Het boek zal o.a. bij Boekhan­del Plukker verkri­jg­baar zijn.

Meer info:

Persbericht_​Dirk Breed.pdf