Een inge­pold­erde Heerlijkheid.

Spon­sor van deze clip is Recre­atiepark Burghorn, Schagen.

Waarmee ver­di­ende men de kost in het Scha­gen van rond 1500.

Spon­sor van deze clip is Rabobank Kop van Noord-​Holland.

De Graaf van Hol­land geeft Scha­gen in 1415 Stadsrechten.

Spon­sor van deze clip is Rotaryclub Schagen.

Willem de Bas­taard wordt Heer van Schagen.

Spon­sor van deze clip is Heeren van Schagen.

De ontwik­kel­ing en het belang van de Schager markten.

Spon­sor van deze clip is Jan Roz­ing Man­nen­mode, Schagen.