In Slot Scha­gen wer­den vroeger veel gevan­gen gemarteld.

Spon­sor van deze clip is Veko Light­sys­tems Inter­na­tional B.V., Schagen.

Zeer bek­end kun­ste­naar, weten­schap­per en bedijker van de Zijpe.

Spon­sor van deze clip is Het Zijper Notariskantoor.

Gewi­jde bede­vaart­splaats in Scha­gen. Lour­des van de Noordkop.

Voor deze clip wordt nog een spon­sor gezocht, zie Adopteer een clip.

Hij stond aan de wieg van New York.

Spon­sor van deze clip is Havana, Schagen.

Wereld­beroemde Scha­gense schilder, met werken in het Prado te Madrid.
Spon­sor van deze clip is Gorter Hold­ing B.V., Schagen.